Ödeme Oluşturma


İstek (REQUEST) yapılacak URL: www.payrill.com/apiv2/odeme

GET REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

Zorunlu Açıklama Alan Adı / Tipi Kısıtlar
Token’in nasıl oluşturulacağına dair açıklama
sayfanın alt bölümünde bulunmaktadır.
token
(string)
Kısıtlama Yok
Payrill.com tarafından tarafınıza sunulan api
key bilgisi ilk önce base64_encode ardından
ise url_encode fonksiyonu ile şifrelenip
gönderilmelidir.
key
(string)
En fazla 128 karakter

 

Token nasıl oluşturulur?
Token sırası ile json_encode, openssl_encrypt, base64_encode, urlencode fonksiyonlarından geçirilerek tarafımıza
gönderilmelidir.

Php için örnek kod yapısı;

$sess_array = array(
'saleType' => “”, // saleType verisi sadece “game” yada “invoice” olarak gönderilmelidir. Eğer fatura ödemesi
alıyorsanız "invoice”, oyun ödemesi alıyorsanız “game” olarak göndermelisiniz. Veri Türü: (string)
'userName' => ””,// Kullanıcının Adı, Veri Türü: (string)
'userID' => ””, // Kullanıcının ID Verisi, Veri Türü: (int)
'userEmail' => “”, // Kullanıcının Email Adresi, Veri Türü: (string)
'userGsm' => ””, // Kullanıcının Telefon Numarası, Veri Türü: (int)
'returnData' => “” // Ödeme sonuçlandığı zaman size geri POST olarak gönderilecek veri, Veri Türü: (string)
);
$apiKey = ""; // Payrill.com tarafından size verilen Api Anahtarı Veri Türü: (string)
$apiSecret = ""; // Payrill.com tarafından size verilen Api Gizli Anahtarı Veri Türü: (string)
$token = json_encode($sess_array);
$token = openssl_encrypt($token, "AES-256-ECB", $apiSecret);
$token = base64_encode($token);
$token = urlencode($token);
$apiKey = base64_encode($apiKey);
$apiKey = urlencode($apiKey);

Örnek URL Adresi:
https://www.payrill.com/apiv2/odeme?token=$token&key=$apiKey