Callback


 • İstek (REQUEST) yapılacak URL: Payrill.com Panelinden Girdiğiniz Callback URL

  * POST REQUEST içeriğinde gönderilecek değerler:

  “siparisID” => Payrill sistemi tarafından oluşturulan sipariş numarası. Veri Türü: (string)
  “userEmail” => Ödeme yapan kullanıcının email adresi. Veri Türü: (string)
  “userID” => Ödeme yapan kullanıcının id’si. Veri Türü: (int)
  “returnData” => Ödemeyi başlatırken gönderdiğiniz “returnData” parametresi. Veri Türü: (string)
  “status” => Ödeme başarılı olması durumunda “success”, başarısız olması durumunda “failed” gönderilir. Veri Türü:
  (string)
  “odemeKanali” => Ödeme yapılan yöntem. Veri Türü: (string)
  “odemeTutari” => Yapılan ödemenin net tutarı. Veri Türü: (double)
  “netKazanc” => Tarafınıza gelecek olan net kazanç miktarı. Veri Türü: (double)
  “extraData” => Ürünü oluştururken girdiğiniz Ürün Karşılığı verisi. Veri Türü: (int)
  “hash” => Hash değeri aşağıda belirtildiği gibi kontrol edilmelidir. Veri Türü: (string)

  Hash Kontrolü:

  Eğer post olarak gönderilen “hash” verisi aşağıdaki şifreleme ile uyuşmuyor ise ödemeyi onaylamayınız.

  base64_encode(hash_hmac('sha256',$SiparisID."|".$UserID."|".$ReturnData."|".$Status."|".$OdemeKanali."|".$OdemeT
  utari."|".$NetKazanc."|".$apiKey, $apiSecret, true));